Årets resultat 2013

Mange nye virksomheder
og et resultat som forventet

Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2013 givet tilsagn til 11 fonde, heraf syv small og mid cap-fonde og fire venturefonde. Fondene har opretholdt et pænt aktivitetsniveau med 24 nye investeringer i 2013 og har i alt investeret i 52 virksomheder. Disse virksomheder repræsenterer en betydelig spredning på branche, størrelse og geografi.

Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2014 at afgive investeringstilsagn til fonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Det er også fortsat forventningen, at det nuværende antal investeringer i virksomheder kan øges til samlet 100-200 virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år.

Årets resultat, der udviser et underskud på 45,3 mio. kr., er som forventet. Investeringer i porteføljefonde giver samlet et underskud på 28,7 mio. kr., som kan henføres dels til værdireguleringer på netto +19,6 mio. kr., dels til omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har fortsat tiltro til, at fondene - via deres kompetencer, netværk og værdiskabelse - fremadrettet vil kunne give et tilfredsstillende afkast.

Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden i henhold til det indgåede aftalegrundlag. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. Managementomkostninger omfatter ikke management fee til de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, idet dette indgår som en del af resultatet af investeringer i porteføljefonde.

Porteføljefondene har samlet trukket 499,9 mio. kr. af deres samlede kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital, og Dansk Vækstkapital har i 2013 gennemført det første kapitalkald hos investorerne på 478,7 mio. kr.

Bogført værdi fordelt på brancher

 

Tilsagn fordelt på typer af fonde