Formandens forord

Bredt spekter af
spændende virksomheder


Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den forventede takt, og det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med.

I 2013 har Dansk Vækstkapital investeret i yderligere to fonde, som forvaltes af henholdsvis Erhvervsinvest og FSN Capital. Begge forvaltere har historisk vist gode resultater i forhold til at skabe vækst i de virksomheder, de har investeret i, og derudover også leveret et fornuftigt afkast til deres investorer. 

Fondene i vores portefølje har på nuværende tidspunkt investeret i 52 spændende virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Fra den spirende it-iværksætter med et nyt forbrugerwebsite til en jysk industrivirksomhed med mange år på bagen, der nu er klar til international ekspansion og dermed yderligere vækst. Her i rapporten kan du se et udpluk af de virksomheder, som Dansk Vækstkapitals portefølje af fonde har investeret i.

Nogle af fondene investerer udelukkende i danske virksomheder, nogle investerer både i danske og udenlandske virksomheder. Det ser jeg som en fordel. Markedet for kapital er internationalt, og samarbejde på tværs af landegrænser kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark og dermed skabe bedre muligheder for virksomheder, når de skal etablere sig på markeder rundt om i verden.

Jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i de kommende år.

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital